Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące stosowania Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej KGHM oraz funkcjonowania platformy Linia Etyki KGHM, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Zwracając się z pytaniem lub prośbą nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo i komfort pracy, czy poufność przekazywanych przez Ciebie informacji, gdyż są one odpowiednio chronione na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony informacji.

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio z naszym specjalistą, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

 

Departament Bezpieczeństwa

Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

tel.: +48 76 747 8282
email: liniaetyki@kghm.com