Zgłoszenia nieprawidłowości możesz dokonać wybierając najbardziej dla Ciebie dogodną formę - poprzez jeden z poniższych, poufnych kanałów:

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres email: liniaetyki@kghm.com, antykorupcja@kghm.com,
  2. w formie listownej na adres:

Departament Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź S.A.
Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

  1. telefonicznie +48 76 74 78282 – możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem Wydziału Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.,
  2. za pośrednictwem anonimowej linii telefonicznej +48 76 74 80777 – możliwość nagrania zgłoszenia 24/7/365,
  3. za pomocą platformy do zgłoszeń Linia Etyki KGHM,
  4. w przypadku zgłoszeń poza granicami Polski:

KRAJ

TELEFON

EMAIL

Ameryka Pn. i Kanada

+1 866 921 6714,

kghm@integritycounts.ca

Chile

+56 123 0020 3914

kghm@integritycounts.ca

Chiny

+86 186 1639 3022

antykorupcja@kghm.com

Rosja

 +48 76 747 8282

antykorupcja@kghm.com